100 AZN üzəri səbətə çatdırılma pulsuz

Aged Wolf

Aged Wolf Azərbaycanda!

Türk mifologiyasında bu heyvan müqəddəs və milli simvol, xilaskar, bələdçi, hətta bütün nəsillərin əcdadıdır. Türk mifologiyasında qurda “Bozqurt” da deyilir. Bozqurd Göy Tanrısının oğlu olaraq səmanı təmsil edir və “Gökbörü/Kökbörü” ifadələri də təsviredici kimi istifadə olunur. Digər tərəfdən, kosmoloji elementlərdən asılı olaraq, göy qurd və ya boz qurd tərifləri ilə yanaşı, ağ qurd və ya qırmızı qurd, qara qurd ifadələrinə də rast gəlinir. Belə adlandırma rəng simvolizminə işarə edir. Burada ağ qurd səma elementinə, qırmızı qurd şiddətə və ya yer elementinə, qara qurd isə qarşısıalınmaz qüvvəyə, yeraltı elementə və ya şərə istinad etməlidir.

Börü qədim türk toplumlarından bəri əcdad kultunun bir hissəsinə çevrilmiş, eyni zamanda dövlət, monarxiya və s. elementlərin simvoluna çevrilmişdir. Yol göstərən mübarək canavar bütün türk və monqol boylarının ortaq ongunudur və bəzi türk və monqol tayfaları öz soylarının bu varlıqdan gəldiyinə inanırdılar. Göktürklərin mavi (səma) bayraqlarının üzərində qurd başı təsviri var. Bu yolla qazma (qurd) dövlət rəmzinə çevrilmişdir.

Çəki 1 kg
Ölçü

xs, s, m, l, xl

Təkliflərimiz...

  • Börü

    25.00