100 AZN üzəri səbətə çatdırılma pulsuz

Aged Wolf

Aged Wolf Azərbaycanda!

Kam, türk, Altay və Monqol xalq mədəniyyətində sehrbaz keşiş, şaman. Həmçinin “Qam” və ya “Kam” kimi tələffüz olunur. İcmalarda fövqəltəbii güclərlə təmasda olduğuna inanılan inanclı adamlardır.

Onun qlamurluğu onun mənasını ehtiva edir. Bunun “göz qamaşdırmaq” sözü ilə əlaqəsi var. Kamakmaq feli ruhların tutulması ilə bağlı ola biləcək bir şeyi bağlamaq və ya bağlamaq mənasını verir. Kaman aşmaq deməkdir. Monqol dilində Hamah toplamaq deməkdir, şaman ritualı çox vaxt insanların toplaşıb bir araya gəlməsinə imkan verir. Yenə monqol, türk və tunquz dillərində Kam/Kama kökü icma, toplaşma, bir araya gəlmə, bir yerdə olmaq mənalarını ifadə edən sözlərdən törəmə kökdür. Qum qədim tunquz dilində ruh deməkdir. Keme/Heme monqol dilində falçılıq deməkdir. Köhnə Altayda gəzmək deməkdir. Qumilev bildirir ki, kam və kamlık sözləri eramızın 7-ci əsrindən əvvəl, eramızın 7-12-ci əsrləri arasında Altay türkləri arasında müəyyən edilə bilməz. Özhan Öztürk bu sözün yaponca kami “tanrı” sözü ilə əlaqəli olduğunu iddia edərkən, şamanlığın əsrlər arasında meydana gəldiyini və sonradan türk mədəniyyətinə uyğunlaşdığını iddia etdi.

Çəki 1 kg
Ölçü

xs, s, m, l, xl

Təkliflərimiz...

  • Kam Ötügən

    25.00